Uniwersytet Łódzki - Rejestracja żetonowa - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 30 dni temu

Migracja uruchamiana jest w godzinach 7:00, 17:00 i trwa ok. 20-40 minut . W tym czasie serwis jest zamknięty.


Za wszystkie dane widoczne w serwisie UsosWeb odpowiedzialny jest dziekanat wydziału zalogowanej osoby.

Ponadto za oceny studenta z przedmiotów odpowiadją pracownicy dydaktyczni prowadzący przedmioty.


Wszystkie maile dotyczące rejestracji na zajęcia proszę kierować do osób odpowiedzialnych za rejestracje na wydziałach:

Wydział Matematyki i Informatyki : Zofia Walczak
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu : Lucyna Sobińska-Radke
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: Karolina Mentrycka
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: Aleksandra Sulwińska-Kuraś
Wydział Nauk Geograficznych: Angelika Bierut
Wydział Filolozoficzno - Historyczny: Piotr Górny
Wydział Studiów Miedzynarodowych i Politologicznych: Hubert Michlewski
Wydział Filologiczny: Dorota Grzegorczyk, Dorota Prasalska
Wydział Prawa i Administracji: Jakub Baraniak, Piotr Topolski
Wydział Zarządzania:
Wydział Nauk o Wychowaniu: Przemysław Sosnowski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: Monika Drabik
Wydział Chemii: Krystyna Jurkiewicz

Informacje o wyjazdach Erasmus.

 

 

Twoje wszystkie przedmioty na które uczęszczasz (wymaga zalogowania)

Pokrewne aplikacje internetowe:
Jak uzyskać pomoc
  • Najpierw zobacz czy Twój problem nie został już opisany w Często Zadawanych Pytaniach
  • W sprawach związanych z Twoim wydziałem (co, gdzie, kiedy i dlaczego) - najlepiej pisać na adres podany w zakładce danego wydziału (odsyłacze powyżej)
  • W sprawach związanych z serwisem USOSweb jako takim: helpdesk@usosweb.uni.lodz.pl